Vanessa von Zweigbergk

Grundare & jurist, von Z Juridik

Vanessa tog sin Masters of Law 2011 och har sedan dess arbetat som juridisk rådgivare till såval större som små - och medelstora bolag. Hon är specialiserad inom arbetsrätt och har stor kunskap och erfarenhet av både kollektiv arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Hon är också kunnig inom tjänstepensionsrätten och därtill hörande försäkringsrätt.

Hon biträder även företag i affärsjuridiska frågor och tvister inom både allmän och speciell avtalsrätt såsom entreprenadjuridik och leveransbestämmelser. 

Utöver konsultuppdrag i form av biträde i tvister och rättsfrågor, har hon stor erfarenhet av att utbilda icke-jurister inom de rättsområden hon är verksam inom. Hon erbjuder allmänna utbildningar i form av webinarium och seminarium, men även företagsanpassade kurser på plats.


Utbildning 

Stockholms universitet och University of Glasgow (jur.kand. och Master of Laws 2011)

Språk
Svenska, engelska och franska (flytande) och spanska (goda kunskaper) 

Inriktning
Arbetsrätt, arbetsmiljö, avtal, entreprenad, tvister

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.

Vanessa medverkar i 10 kurser