Staffan Brandt

Advokat & Partner, Advokatfirman Lindahl

Staffan är partner och verksam vid Lindahls kontor i Malmö sedan 2006. Staffan arbetar med fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och allmän affärsjuridik. Flera av de klienter Staffan biträder är verksamma inom fastighets-, transport- och energibranschen samt inom livsmedel & handel.

Därutöver har han betydande erfarenhet av sak- och obeståndsrättsliga ärenden. Under de senaste åren har Staffan haft omfattande uppdrag inom internationell bil- och flygindustri där han lett team som företrätt såväl bolag som stater.

Staffan omnämns sedan 2010 av dels Chambers and Partners där han beskrivs som "Focused and easy to work with.", dels av The Legal 500 där han lyfts fram som "Helpful, flexible and efficient". I tidningen FastighetsSverige nr 3 2009 rankades Lindahls fastighetsteam som Sveriges näst största, med Staffan som ledande jurist. I FastighetsSverige nr 4 2008 rankades Staffan som nr 1 över de fastighetsjurister som biträtt vid flest fastighetsaffärer.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.