Sofie Jeppsson

Advokat & delägare, Olsson Lilja Advokater

Sofie Jeppson studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur.kand år 2010. Samma år anställdes hon av Advokatfirman Althin, där hon arbetade fram till 2018. Under år 2012–2014 var hon tjänstledig från Advokatfirman Althin och genomförde notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Den 1 september 2018 blev hon delägare i Olsson Lilja Advokater.

Sofie arbetar med försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt familjemål.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.