Pia Attoff

Advokat & grundare, Attoff Law

Pia Attoff är grundare av Attoff Law och advokat sedan 2003. Pia har lång erfarenhet som arbetsrättsexpert. Hon företräder internationella och inhemska bolag i domstol, med eller utan kollektivavtal och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden. Pia har även kompetens inom bland annat rehabilitering, illojalitet, diskriminering, arbetsmiljörätt och whistleblowing och har stor erfarenhet av att agera ombud vid individuella och fackliga förhandlingar såväl som vid domstols- och skiljeförfaranden.  Pia håller löpande föreläsningar och ingår även i expertpanelen i tidningen Lag & Avtal.


Utbildning

Stockholms universitet (jur.kand.)

Erfarenhet

 • Folksam jur. avd.
 • Adv. fa. Malmlöf
 • Sthlms tingsrätt
 • Adv. fa. Vinge/Sthlm arbetsrättsgruppen 2001
 • Adv. fa.  Attoff AB, 2004
 • Svenska
 • Engelska
 • Språk

  Svenska och engelska


  Övrigt

  • Processerfarenhet från Europadomstolen i Strasbourg, Frankrike
  • Tidigare bosatt i London
  • Medlem i Arbetsrättsliga föreningen
  • Medlem i EELA (European Employment Law Association)
  • Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen
  • Del av expertpanel i tidningen Lag & Avtal

  Inriktning
  Arbetsrätt

  Få tillgång till det du behöver

  Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.