Per-Olof Andersson

Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

PO Andersson är en upphandlingsexpert med gedigen erfarenhet som rådgivare och föreläsare inom offentlig upphandling till kommuner, regioner, domstolar, myndigheter och företag. Den tidigare svenska regeringen utsåg PO till upphandlingsexpert i den statliga byggkostnadsdelegationen. Han har varit projektledare för ett antal teknikupphandlingar för den offentliga sektorn inom bl.a. miljöområdet. Han har lång praktisk erfarenhet som upphandlingschef och strateg inom upphandlingsområdet i ett stort antal offentliga organisationer. Idag är han huvudlärare i YH-utbildningar till offentlig upphandlare och andra specialområden.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.