Ottilia Boström

Advokat & partner, Advokatfirman Lindahl

Ottilia har en stor erfarenhet inom rådgivning inom finansiella tjänster i EU för ersättning och incitament. Det är något som värderas högt av våra klienter.

Ottilia har en omfattande balgrund som rådgivare i arbetsrättsfrågor till företag inom pensions- och incitamentsfrågor, både omtvistat och icke omtvistat. Rådgivningen omfattar alla delar av arbetsrätten men främst inom pensions- och incitamentsfrågor i samband med storskaliga gränsöverskridande transaktioner, omstrukturering och re-organisationer.

Ottilia har stor kunskap inom förståelse för regelverket som styr ersättning inom finansiella tjänster. Hon har både hjälpt finansiella institutioner och fondbolag med genomförandet av ersättningspolicy och system i linje med EU-lagstiftningen, inklusive bland annat alternativa investeringsfonder förvaltning direktiv, direktiven om kapitalkrav och UCITS V fondföretagsdirektivet och tillämpliga regulatoriska riktlinjer och lokala implementeringar.

Ottilia blev placerad på en större Nordisk bank i samma veva som genomförandet av den gemensamma ersättningspolicyn

Ottilia anslöt sig till firman december 2015, hon har åtta års erfarenhet som specialist inom pension och incitament.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.