Niklas Sandell

Jurist, Groth & Co

Niklas är konsult och specialiserad på varumärken, företagshemligheter, digital juridik och domännamn. Han arbetar även med avtal, marknadsrätt, upphovsrätt samt tvister inom främst varumärkesrätt och företagshemligheter. Vidare utför Niklas monetära värderingar av företags varumärkesrättigheter. Han arbetar även med frågor kring företags immateriella tillgångar i en digital miljö.

Niklas är verksam i SEPAF:s remissutskott för Övrig IP och har för branschföreningens räkning arbetat med ett stort antal remissärenden avseende immaterialrätt. Han har även kodifierat föreningens etikregler och etikärenden genom handboken ”Patentbyråers etik”. Vidare är Niklas medlem i ECTA och medverkar i Professional Affairs Committee (PAC) avseende frågor som rör immaterialrättsombudets roll inom EU.

Jur. kand., Stockholms universitet, 2013 
Specialkurs i European Intellectual Property Law, 2012

ECTA (European Community Trademark Association), 2017

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.