Natalie Stjernström

Advokat, Hellström Advokatbyrå KB

Natalie anlitas av såväl privata som offentliga aktörer för uppdrag inom dataskydd, arbetsrätt och tvistelösning.

Hon ger rådgivning och agerar ombud inom ett brett spektrum av arbetsrättsliga ärenden såsom arbetsmiljö, diskriminering och fackliga förhandlingar.

Uppdragsgivare anlitar henne bl.a. i sitt compliance-arbete i form av upprättande av rutiner, riktlinjer och policyer samt vid genomförandet av interna utredningar. Natalie anlitas återkommande som föreläsare.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.