Morvarid Dorkhan Nilsson

Advokat & Delägare, Magnusson Law

Morvarid Dorkhan Nilsson är advokat och delägare vid advokatbyrån Magnusson i Sverige. 

Morvarid har lång erfarenhet av offentlig rätt. Hon är ledande expert inom offentlig upphandling, ett juridiskt område hon började få intresse för redan under sin domstolskarriär som startade 2002, där hon hanterade flera ärenden inom offentliga upphandling.

Morvarid och hennes team tillhandahåller offentlig upphandlingsrättsliga tjänster till svenska och internationella företag samt myndigheter/subjekt i alla faser av upphandlingsprocessen.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.