Magnus Strömqvist

Advokat, Landahl Advokatbyrå

Utbildning 
Stockholm universitet (jur.kand. 2001)

Professionell bakgrund
Jurist försäkringsbolag 2001
2002
Tingsnotarie, Ångermanlands tingsrätt 2003
2004
Arbete vid advokatbyrå 2005
2007
Jurist, Svensk Handel 2007
2008
Chefsjurist, Svensk Handel Juridik 2015
2020
Landahl Advokatbyrå 2021


Verksamhetsområden
Hyresförhandlingar
Tvistelösning och processer
Skadeståndsrätt och försäkringsärenden
Kursverksamhet
Kommersiell hyresrätt 

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.