Magnus Henning

Jurist & partner, Groth & Co

Magnus är senior konsult, specialiserad på tvist och processer kopplade till varumärken, patent, design, upphovsrätt samt mediarätt och marknadsrätt. Han har drivit processer i civil och administrativ domstol, inklusive Högsta domstolen och Marknadsdomstolen. Magnus har särskild erfarenhet av att driva tvister inom branscher som fordonsindustri, tillverkningsindustri, energi, livsmedel, konfektyr, media, byggindustri och läkemedel. Magnus har erfarenhet av hantering av internationella IP-portföljer både vad gäller strategisk rådgivning och hantering av samtliga IP-tillgångar.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.