Lennart Åhl

Advokat & delägare, Advokatfirman W & Ö

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Han är en erfaren föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är en mycket uppskattad kursledare. Han håller regelbundet kurser inom entreprenad- och konsulträtt för bl.a. Byggkeramikrådet, Blendow, Domstolsakademin, Novo utbildning samt VJS.

Bakgrund

Jur kand 1984. 1984-1986 Bolagsjurist sedan 1987 verksam på advokatbyrå. Delägare i advokatfirman W & Ö

Inriktning

Fastighets-, entreprenad- och konsulträtt, upphandlingsfrågor, skiljemannauppdrag samt kursverksamhet.


Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.