Krister Lindgren

Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB

Krister arbetar främst med uppdrag avseende entreprenad- och konsulträtt samt med tvistelösning inom dessa rättsområden.

Krister har en lång erfarenhet och gedigen branschkännedom inom områdena och företräder alla olika aktörer inom branschen, med allt från löpande rådgivning, upprättande av avtal, avtalsgranskning och processer vid domstol eller skiljeförfarande.

Krister är även en mycket uppskattad och ofta anlitad föreläsare. Krister skriver också regelbundet i tidskriften Energi & Miljö.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.