Katarina Jansson

Advokat & grundare, STHLM Legal

Katarina Jansson har omfattande erfarenhet och mycket goda resultat som ombud i kommersiella tvister. Tvisterna omfattar ett stort antal juridiska områden som t.ex. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, skadestånd, immaterialrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, offentlig upphandling och M&A. Katarina Jansson hanterar därmed tvister inom många områden och branscher såsom bank, finans, IT, entreprenad och media.


Utbildning

Uppsala Universitet 

United States International University 

International Legal English Certificate


Professionell bakgrund

  • FRONT Advokater, 2021–
  • Advokatfirman STHLM Legal AB, 2015–2020
  • Göta hovrätt, Adjungerad ledamot, 2017–2018
  • Stockholm Arbitration & Litigation Center Advokatbyrå, 2010–2015
  • Flood Advokatbyrå, 2007–2010
  • Aktiv Kapital AB, 2000–2006
  • Ombud för en holländskt gasteknikföretag med tvist i Svergie gällande hävning av leverensavtal.
  • Ombud för ett svenskt konsultbolag i skiljeförfarande (SCC) angående felaktig hävning av konsultavtal.
  • Ombud för ett multinationellt finansföretag avseende deras tvister i Sverige avseende faktoring och köp av fakturor samt upprättande och granskning av avtal.
  • Ombud för ett svenskt finansföretag med krav på kommissionsersättning avseende arbete utfört i Australien.


Medlemskap

Sveriges advokatsamfund

ICCA – International Council for Commercial Arbitration

SAA – Swedish Arbitration Association

SWAN – Swedish Women in Arbitration Network

Legally lady 

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.