Josefine Hellquist

Associate, Bird & Bird

Josefine är specialiserad inom arbetsrätt

Josefine arbetar som biträdande jurist i vår arbetsrättsgrupp i Stockholm. 

Hennes erfarenhet inom det arbetsrättsliga området inkluderar allmän rådgivning i ett stort urval av arbetsrättsliga frågor så som arbetsbrist och företagsöverlåtelser, inklusive verksamhetsövergångar, samt individuella frågor som anställningsavtal och avslutsavtal. 

Innan Josefine började hos oss år 2016 arbetade hon som hovrättsfiskal vid Svea hovrätt. Josefine har också arbetat som biträdande jurist vid en annan affärsjuridisk byrå och därifrån har hon med sig erfarenhet av rådgivning inom såväl M&A som arbetsrättsliga frågor. Hon har också erfarenhet från Stockholms tingsrätt, där hon arbetade som tingsnotarie. Josefine har en jur.kand. examen från Uppsala Universitet.

Josefine talar svenska och engelska.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.