Henrik Olsson Lilja

Advokat & delägare, Olsson Lilja Advokater

Henrik Olsson Lilja studerade juridik och ekonomi vid Stockholms universitet och tog sin examen år 1993. Under åren 1994 – 2018 arbetade han på Peter Althins advokatfirma, varav de sista 14 åren som delägare.

Henrik arbetar uteslutande med brottmål och undervisar även advokater i straffrätt och retorik. Han är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning och återkommande författare i advokatsamfundets remissarbete. Henrik är författare till Blendows expertkommentarer och var expert i utredningen om villkorlig frigivning SOU 2017:61.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.