Helena Berger

Advokat, Hellström Advokatbyrå KB

Helena Berger arbetar huvudsakligen med entreprenad- och fastighetsrelaterad juridik. Hennes uppdragsgivare består av såväl små som stora privata och offentliga aktörer.

Hon har lång erfarenhet av att upprätta, granska och tolka avtal, att agera ombud vid förhandlingar såväl i domstol som utom rätta och att lämna löpande juridisk rådgivning i de fastighets- och entreprenadrättliga frågor som uppkommer i uppdragsgivarnas verksamheter.

Helena anlitas återkommande som föreläsare.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.