Gustaf Cederschiöld

Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB

Gustaf arbetar uteslutande med uppdrag avseende entreprenad- och fastighetsrätt samt med tvistelösning inom dessa rättsområden.

Han har omfattande branscherfarenhet genom att sedan 2007 agerat ombud för byggbolag, offentliga och privata beställare samt konsulter.

Vanliga uppdrag för Gustaf omfattar att ge löpande rådgivning och lösa problem i pågående projekt, att hjälpa till med avtal och anbud, utbilda klientens personal samt agera ombud i tvist såväl inom- som utom rätta.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.