Gunilla Dersand Holmberg

Advokat & grundare, Holmbergs Advokatbyrå

Grundare Holmbergs Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet inom områden som straffrätt, processrätt, skatterätt och bolagsrätt. Gunilla har drivit flera uppmärksammade mål och anlitas för alla typer av försvararuppdrag. Med sin gedigna bakgrund inom skatterätt och bokföring anlitas hon ofta som försvarare i ekobrottmål.

Utbildning 
Stockholms universitet (jur.kand. 1986)

Professionell bakgrund

  • Föredragande vid Allmänna reklamationsnämnden
  • Allmän åklagare, narkotikaåklagare och vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten
  • Tjänstgöring hos Riksåklagaren samt som domare (adjungerad ledamot) i Svea hovrätt
  • Chef vid Skatteverkets rättsavdelning. Ansvarig för ämnesområdena insolvensrätt, internationell beskattning, ideella föreningar, stiftelser och skattebetalningslagen
  • Lärare i straffrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Kerstin Koorti AB


Språk: 

Svenska och engelska

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.