Georgios Eleftheriadis

Biträdande jurist, Hellström Advokatbyrå KB

Georgios arbetar huvudsakligen med uppdrag avseende entreprenader och tvistelösning.

Han har tidigare varit verksam i domstol och har därigenom skaffat sig omfattande kunskaper rörande olika typer av processer.

Georgios har erfarenhet av såväl mindre tvistemål som av större internationella skiljeförfaranden.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.