Frank Reijbrandt

Advokat & delägare, Kriström Advokatbyrå

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Fastighetsrelaterad juridik
  • Transaktionsjuridik
  • Entreprenadrätt
  • Processer
  • Kurser i entreprenad och fastighetsrätt

Erfarenheter

  • Kriström Advokatbyrå, från 1983
  • Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

  • Jur kand, Stockholms universitet 1981

Övrigt

  • Advokat 1986
  • Ordförande i Stella och Percy Tamms Benevolent Stiftelse

Tel: 070 515 98 38

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.