Dmytro Stoyko

Optionsanalytiker & rådgivare, Optionspartner

Optionsparter utformar aktierelaterade incitamentsprogram. 

Aktierelaterade incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter, ledning och nyckelpersoner och övriga anställda samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.