Daniel Eriksson

Advokat, Advokatfirman Cederquist KB

Utbildning
Stockholms universitet (jur. kand. 2015)

Områden 

  • IT & Telekom
  • Kommersiella avtal
  • Outsourcing
  • Personuppgifter och informationssäkerhet
Språk
Svenska och engelska
Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.