Carl-Fredrik Hedengren

Rådgivare & VD, AML Audit & Advisory AB

Hedengren har varit rådgivare inom AML och andra regulatoriska frågor sedan 2010, senast som advokat på den finansregulatoriska specialistbyrån Harvest Advokatbyrå i Stockholm. Han har även erfarenhet som chefsjurist och centralt funktionsansvarig på en svensk värdepapperskoncern. Hedengren är ämnesexpert inom AML för Sveriges ledande företag inom finansutbildningar.

Hedengren har även bred erfarenhet av arbete med bolagsstyrningsfrågor, och anlitas av styrelser i reglerade bolag för löpande rådgivning, biträde med planering och struktur kring styrelsearbete, intern kontroll och rapportering, etc. Han har erfarenhet som styrelseledamot i verksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.