Bengt Åkesson

Advokat & delägare, Advokatfirman Lindenlaw

Bengt Åkesson har referenser som skatterådgivare och ombud i skatteprocesser för små och medelstora företag. Han har även arbetat med större företag och internationella koncerner bland annat gällande beskattning av individer i internationell miljö (expatriates). Utöver uppdragen som skatterådgivare och ombud anlitas Bengt Åkesson av universitet, högskolor, organisationer och företag i special- och internutbildningar inom skatterättsområdet.

Bengt Åkesson har även ett antal styrelseuppdrag inom såväl närings- som föreningslivet.

Utbildning

  • Jur. kand. i Lund 1985
  • Landskanslistutbildning inom skatteförvaltningen
Yrkesbakgrund
  • Skattehandläggare inom Skatteförvaltningen
  • Handläggare och föredragande vid Länsrätten
  • Skattejurist vid Price Waterhouse och Ernst & Young
  • Ansvarig för skatteutbildningen i Ekonomprogrammet vid Högskolan i Kristianstad
  • Advokat sedan 2018
Publikationer
  • Medförfattare till övningsboken ”Handelsrättslig översikt” med formulärsamling.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.