Annika Hall

Rådgivare, författare och föreläsare

Annika Hall har en grundutbildning inom företagsekonomi och var under många år verksam som forskare och lärare vid Jönköping International Business School. Hon har erfarenhet av rådgivning inom strategiska ägarfrågor, framför allt ägarförändring och ägarstyrning. Som rådgivare arbetar hon idag med företag i alla storlekar och branscher, mestadels i Sverige men även utomlands. Den gemensamma nämnaren är att de företag hon arbetar med är privatägda. Utöver rena rådgivningsuppdrag skriver hon böcker och artiklar, föreläser och håller utbildningar inom hennes fokusområden.


Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.