Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00 – 03:35)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Styrelse och bolagets ledning (03:35 – 07:49)
Längd: 4 minuter 14 sekunder
Styrelseansvar (07:49 – 15:19)
Längd: 7 minuter 30 sekunder
Arbetsordning (15:19 – 18:37)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Vem kan vara styrelseledamot (18:37 – 23:26)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Faktisk företrädare (23:26 – 25:16)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Verkställande direktör (25:16 – 30:39)
Längd: 5 minuter 23 sekunder
Skadeståndsansvar (30:39 – 46:22)
Längd: 15 minuter 43 sekunder
Frågestund (46:22 – 53:32)
Längd: 7 minuter 10 sekunder

Vilka blir konsekvenserna för dig som styrelseledamot och VD om bolagsstämman röstar nej till ansvarsfrihet? Vad har du för ansvar för bolagets skatter och avgifter? Kan ansvaret delegeras? Hur många styrelseledamöter krävs för att fatta ett beslut? Vad är en faktisk företrädare?

I denna kurs får du svaren och en noggrann genomgång av ansvaret för dig som styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag - kunskap som är nödvändig för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag och undvika obehagliga överraskningar i form av skadestånd och personligt betalningsansvar.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & grundare, Holmbergs Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser