Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 01:24)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Vad är ett varumärke? (01:24 – 03:00)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
Vad finns det för typer av varumärken? (03:00 – 04:24)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Vilka rättigheter ger ett varumärke? (04:24 – 05:31)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Begränsningar i varumärkesskyddet (05:31 – 09:26)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Oregistrerade varumärken (09:26 – 12:11)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
Det registrerade företagsnamnet som skydd (12:11 – 14:16)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Tjänsteföretags behov av varumärkesskydd (14:16 – 16:08)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Vad kan registreras som varumärke? (16:08 – 18:04)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Exempel på vad som inte kan registreras (18:04 – 23:04)
Längd: 5 minuter 0 sekunder
Hur väljer man ett bra varumärke? (23:04 – 25:10)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Förberedelser för registrering av varumärket (25:10 – 30:34)
Längd: 5 minuter 24 sekunder
Hur ansökningsprocessen går till (30:34 – 33:34)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
Prioriteringar i ett initialt skede (33:34 – 37:27)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Åtgärder när varumärket har registrerats (37:27 – 40:59)
Längd: 3 minuter 32 sekunder
Frågestund (40:59 – 48:35)
Längd: 7 minuter 36 sekunder

I denna kurs i varumärkesrätt beskrivs hur du säkrar ditt företags viktigaste tillgång – varumärket. Genom kursen lär du dig grunderna för varumärkesrätten, vad syftet med varumärkesskyddet är och varför branscher som typiskt sett inte arbetar med varumärken borde göra det. Du får också praktiska insikter kring hur ansökningsprocessen går till och vad du bör tänka på vid olika skeden av denna process.

I kursen presenteras exempel på vad som kan registreras som varumärke, vilka rättigheter ett skyddat varumärke innebär, samt hur du går till väga för att få ett så brett skydd som möjligt. Föreläsaren Dejana Cecez har särskild kompetens i immaterialrätt och är verksam jurist vid advokatfirman Lindberg & Saxon.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser