Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:01:15)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Varför byta företagsform? (00:01:15 – 00:09:13)
Längd: 7 minuter 58 sekunder
Fördelar med EF (00:09:13 – 00:17:34)
Längd: 8 minuter 21 sekunder
Olika beskattningar (00:17:34 – 00:19:13)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Marknadsmässiga villkor i NV (00:19:13 – 00:28:52)
Längd: 9 minuter 39 sekunder
Underprisöverlåtelser (00:28:52 – 00:30:48)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
23 kap IL om underprisöverlåtelser (00:30:48 – 00:42:43)
Längd: 11 minuter 55 sekunder
Periodiseringsfond – 30 kap IL (00:42:43 – 00:47:03)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
Expansionsfond – 34 kap IL (00:47:03 – 00:52:08)
Längd: 5 minuter 5 sekunder
Avyttra AB (00:52:08 – 00:57:23)
Längd: 5 minuter 15 sekunder
Intern aktieöverlåtelse (00:57:23 – 01:05:20)
Längd: 7 minuter 57 sekunder
Sammanfattning (01:05:20 – 01:11:22)
Längd: 6 minuter 2 sekunder

Den här kursen är för dig som funderar på lämplig företagsform av din befintliga eller kommande näringsverksamhet, transaktioner mellan ditt gamla och nya företag, eller för dig som står inför att avveckla din enskilda firma. I valet av företagsform – enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag följer flera frågor. Kursens utgångspunkt är de skattemässiga effekterna. Känner du till de olika beskattningssystemen och vid vilken tidpunkt är det klokt att byta företagsform? Att överföra balansräkningen från ditt gamla företag till ditt nya och samtidigt undvika höga skattekostnader kan verka krångligt. Lösningen kan vara att bilda en koncern och använda sig av ett holdingbolag, i den här kursen förklarar föreläsaren varför. Du får även lära dig om strategier inför en kommande försäljning eller avveckling av ditt företag.

I den här kursen ges en tydlig överblick av de skattemässiga och ekonomiska för- och nackdelarna mellan aktiebolag och enskild firma. Föreläsaren ger konkreta tips och råd i processen av att byta företagsform. Frågor som diskuteras är avyttring av aktiebolag och enskild firma, hantering av periodiserings- och expansionsfonder samt intern aktieöverlåtelse utan att betala höga skattekostnader. Genom att gå denna kurs blir du medveten om dina möjligheter när ditt företag genomgår förändringar och hur du ska tänka i ditt framtida företagande.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindenlaw

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser