Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:05)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Kursinnehåll (01:05 – 02:15)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Lagstiftning att ta hänsyn till (02:15 – 04:19)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Grundlagen – Möjligheter att göra avsteg från skyddet? (04:19 – 09:30)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Arbetsmiljö (09:30 – 14:05)
Längd: 4 minuter 35 sekunder
Kan ett vaccinationskrav innebära diskriminering? (14:05 – 20:32)
Längd: 6 minuter 27 sekunder
Fråga om vaccinering hos arbetssökande och tidsbegränsat anställda (20:32 – 22:10)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Vaccination på arbetstid (22:10 – 23:13)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Har en arbetsgivare rätt att fråga anställda om de är vaccinerade? (23:13 – 25:05)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Om vaccinet ger biverkningar (25:05 – 26:27)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Omplacering eller uppsägning? (26:27 – 28:33)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Sammanfattning (28:33 – 32:47)
Längd: 4 minuter 14 sekunder

Vaccinationskrav på arbetsplatsen


Kan en arbetsgivare kräva av sina anställda att de vaccinerar sig? Faller ett sådant krav inom ramen för arbetsledningsrätten? Vad har anställda för rättsligt skydd? Får du fråga dina anställda om de är vaccinerade eller tänker vaccinera sig? Vilka avvägningar bör man ta hänsyn till i förhållande till grundlagen och diskrimineringslagen? Går det att omplacera eller säga upp en arbetsgivare som väljer att inte vaccinera sig? Vilket ansvar har arbetsgivaren om en anställd får biverkningar av vaccinet? Kursen utgår från företag i den privata sektorn och går igenom viktiga frågor att ställa innan ett sådant krav ställs på anställda.

I den här E-Learningskursen går föreläsaren igenom avvägningar som en arbetsgivare bör göra utifrån anställdas rättsliga skydd, innan ett vaccinationskrav ställs på anställda. Föreläsaren diskuterar avvägningen mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens rätt till integritet och frihet. Genom att gå denna kurs blir du varse om potentiella konsekvenser som kan komma med ett vaccinationskrav.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser