Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:25)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Att tänka på (00:01:25 – 00:03:25)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Reglering och Rättskällor (00:03:25 – 00:04:34)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Det oklara fallen (00:04:34 – 00:14:40)
Längd: 10 minuter 6 sekunder
Förutsättningar för uppsägningar (00:14:33 – 00:16:53)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Vad är arbetsbrist (00:16:53 – 00:21:32)
Längd: 4 minuter 39 sekunder
Formella regler vid uppsägning p.g.a arbetsbrist (00:21:32 – 00:27:31)
Längd: 5 minuter 59 sekunder
Omplaceringsskyldigheten (00:27:31 – 00:30:17)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Varsel (00:30:17 – 00:31:25)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Förhandlingsskyldighet enligt MBL (00:31:25 – 00:33:53)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Att tänka på (00:33:53 – 00:41:16)
Längd: 7 minuter 23 sekunder
Företrädesrätt till återanställning (00:41:16 – 00:46:06)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Uppsägningtid (00:46:06 – 00:52:46)
Längd: 6 minuter 40 sekunder
Avslutande Kommentarer (00:52:46 – 00:54:04)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Felaktig uppsägning (00:54:04 – 00:58:16)
Längd: 4 minuter 12 sekunder

Under kursen går vi igenom uppsägningar vid arbetsbrist. Det finns många formella regler som ska följas, och missar man detta riskerar man skadestånd och även att uppsägningen förklaras ogiltig. Vi går igenom alla dessa steg och förtydligar oklara gränsdragningsfall, exempelvis vad arbetsbrist faktiskt innebär. Efter genomförd utbildning har du de verktyg som behövs för att undvika dyra misstag.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & grundare, Attoff Law

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser