Längd: 6 minuter 3 sekunder
Inledning (00:01 – 00:49)
Längd: 48 sekunder
Kommerskollegiums information (00:49 – 01:28)
Längd: 39 sekunder
Bryt inte mot sanktionerna (01:28 – 02:20)
Längd: 52 sekunder
Var försiktig med handel med Ryssland (02:20 – 03:15)
Längd: 55 sekunder
Force Majeure (03:15 – 04:59)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Handla inte med företag eller personer på sanktionslistan (04:59 – 05:26)
Längd: 27 sekunder
Sammanfattning (05:26 – 06:02)
Längd: 36 sekunder

Ukrainakriget: konsekvenser för företagare


Kriget i Ukraina har lett till frågor kring hur företag ska agera och vad som är viktigt att tänka på i en sådan här situation. I den här gratis informationsvideon har vi listat fem tips som vi anser är värdefulla just nu.

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser