Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:52)
Längd: 51 sekunder
Disposition (00:52 – 01:29)
Längd: 37 sekunder
Vad är en tredjelandsöverföring/överföring till internationell organisation? (01:29 – 03:15)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Överföring av personuppgifter utanför EU/EES & problemet (03:15 – 04:52)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
När är en överföring tillåten? (04:52 – 05:58)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Tillåten överföring – adekvat skyddsnivå (05:58 – 10:30)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
Tillåten överföring – lämpliga skyddsåtgärder (10:30 – 15:44)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Tillåten överföring – lämpliga skyddsåtgärder – BCR (15:44 – 18:47)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Standardavtalsklausuler (18:47 – 29:18)
Längd: 10 minuter 31 sekunder
Särskilda situationer (29:18 – 33:56)
Längd: 4 minuter 38 sekunder
Schrems II (33:56 – 42:22)
Längd: 8 minuter 26 sekunder
Transfer Impact Assessment (42:23 – 45:58)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Avslutning (45:58 – 46:41)
Längd: 43 sekunder

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter


Har ni verksamhet som sträcker sig till länder utanför EU? Innebär det överföring av personuppgifter? Använder ni programmerare eller har ni outsourcat verksamhet utanför EU/EES? Vilka skyddsåtgärder måste iakttas för att hålla sig inom ramarna för GDPR och annan dataskyddslagstiftning? Vad innebär den uppmärksammade Schrems II-domen för företagare som hanterar personuppgifter till eller från tredjeland?

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES är förbjudet om det inte är uttryckligen tillåtet enligt GDPR. I kursen får du lära dig under vilka förutsättningar tredjelandsöverföringar av personuppgifter är tillåtet. Föreläsaren går noga igenom dessa förutsättningar så att du på ett korrekt sätt vet hur du ska gå till väga. Vanliga programvaror och tjänster som Microsoft, Amazon eller Oracle brukar innebära överföring enligt standardavtalsklausuler. Dessa klausuler upphör att gälla under 2021 och i kursen får du lära dig hur du ska hantera den omställningen.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser