Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 03:15)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Definition av tjänsteinnovation (03:15 – 05:38)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Framgångsrika tjänsteinnovationer (05:38 – 10:20)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Uppfinning eller tjänsteinnovation? (10:20 – 11:28)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Immaterialrätt (11:28 – 13:24)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Skydda som affärshemlighet? (13:24 – 18:21)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Sammanfattning (18:21 – 19:02)
Längd: 41 sekunder
Case (19:02 – 21:27)
Längd: 2 minuter 25 sekunder

Har ni unika och effektiva idéer som ligger bakom er framgång i verksamheten? Är det frågan om en tjänsteinnovation eller en uppfinning? Ska ni söka patent eller betrakta det som en företagshemlighet? Hur ska man skydda sina idéer på bästa sätt? Kursen handlar om tjänsteinnovation – definitionen, och vilka alternativ som finns för att undvika att era unika lösningar läcks. Föreläsaren förklara även för- och nackdelar med att behandla sin tjänsteinnovation som företagshemlighet.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Jurist, Lentia AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser