Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
De vanligaste IT-avtalen (00:01 – 01:43)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
IT-Projekt, IT-tjänster & IT-underhåll (01:43 – 05:49)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Struktur och innehåll i standardavtalen (05:49 – 14:19)
Längd: 8 minuter 30 sekunder
Viktigt att tänka på (14:19 – 16:56)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Omförhandla/specificera i IT-Projekt (16:56 – 21:05)
Längd: 4 minuter 9 sekunder
Omförhandla/specificera i IT-Tjänster (21:05 – 22:41)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
Omförhandla/specificera i IT-Underhåll (22:41 – 25:56)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Avslutande ord (25:56 – 26:42)
Längd: 46 sekunder

Vilka är de vanligaste standardavtalen inom IT-området? Hur ser avtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll ut? Vilket avtal är lämpligt i vilken situation? Vad ska man tänka på när man använder sig av standardavtal? Vad bör omförhandlas eller specificeras för att undvika fallgropar i just ert IT-avtal?

Kursen handlar om de vanligaste standardavtalen inom IT-området och dess struktur. Föreläsaren går igenom delarna och innehållet i standardavtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll och vad som skiljer dem åt. Dessutom får du tips om vad som kan vara bra att omförhandla och specificeras vid ingående av avtal.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser