Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:02:29)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Konkurrensklausuler (00:02:29 – 00:15:16)
Längd: 12 minuter 47 sekunder
Sammanfattning konkurrensklausuler (00:15:16 – 00:19:12)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Praktiskt exempel (00:19:12 – 00:25:56)
Längd: 6 minuter 44 sekunder
Värvningsförbud (00:25:56 – 00:38:27)
Längd: 12 minuter 31 sekunder
Sammanfattning värvningsförbud (00:38:27 – 00:39:24)
Längd: 57 sekunder
Företagshemligheter (00:39:24 – 01:07:24)
Längd: 28 minuter 0 sekunder
Sammanfattning företagshemligheter (01:07:24 – 01:08:13)
Längd: 49 sekunder
Avslutning (01:08:13 – 01:09:03)
Längd: 50 sekunder

Inom varje företag finns det känslig information som bör skyddas. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare säkerställer att det finns giltiga avtalsklausuler på plats som innebär ett starkt skydd mot att dina anställda, kunder eller dina företagshemligheter kommer dina konkurrenter tillhanda.

I denna kurs beskrivs hur du som arbetsgivare säkrar känslig information genom klausuler i avtal med anställda. Föreläsarna ger dig praktiska färdigheter gällande tre ämnesområden – konkurrensklausuler, värvningsförbud och företagshemligheter. Du får också insikter och strategier kring hur klausuler ska utformas för att på bästa sätt skydda dina värden efter det att en arbetstagare har slutat.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & partner, Altrium Advokatbyrå
Advokat, Altrium Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser