Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:49)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Vad är skiljeförfarande? (01:49 – 04:37)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Varför använder man sig av skiljeförfarande? (04:37 – 10:33)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Hur fungerar skiljeförfaranden (i ett nötskal)? (10:33 – 13:15)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Vilka typer finns det? (13:15 – 15:31)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Regler för Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut (SCC Reglerna) (15:31 – 18:13)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Skiljeavtalet (18:13 – 23:39)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Skiljenämnden (23:39 – 29:26)
Längd: 5 minuter 47 sekunder
Skiljeförfarandeprocessen och bevis (29:26 – 33:03)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Skiftväxling och huvudförhandlig (33:03 – 33:53)
Längd: 50 sekunder
24 § LSF (33:53 – 35:30)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Bevisuppgift (35:30 – 37:01)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Skiljedomen (37:01 – 38:51)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Skiljedomens form (38:51 – 41:18)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Snabbförfarande – vad, hur, när, varför? (41:18 – 43:16)
Längd: 1 minuter 58 sekunder
Verkställighet (43:16 – 44:34)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Överväg för- och nackdelar (44:34 – 48:21)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Exempel på hur en skiljeklausul kan se ut (48:21 – 49:59)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Avslutning (49:59 – 50:19)
Längd: 20 sekunder

Skiljeförfarande


Vad är skillnaden mellan ett skiljeförfarande och vanlig domstol? Vad är ett snabbförfarande? Vilka rättigheter har ni som part i en tvist? Hur formuleras käromål och svaromål och vad ska ni tänka på kring bevisning?

I den här kursen får du lära dig processen av ett skiljeförfarande. Vilken reglering att ta hänsyn till, hur ett skiljeavtal bör formuleras, och vad som händer om ni hamnar i tvist. Föreläsaren går igenom stegen för en lyckad tvistelösning och ger konkreta råd. Genom kursen blir du medveten om för- och nackdelarna med skiljeförfarande, om det är rätt väg för dig att gå eller om ett vanligt domstolsförfarfarande passar er bättre. Detta bör ni ha med er både inför valet att föra in en skiljeklausul eller inte, och om ni redan har en skiljeklausul i ert avtal – bör ni utnyttja den möjligheten vid tvist?

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Managing partner, DER Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser