Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
DEL 1: Kravspecifikation, uteslutningsgrunder och SKA-krav (00:01 – 01:38)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Uteslutning: obligatorisk och frivillig (01:38 – 04:50)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
Kvalificering (04:50 – 07:40)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Särskilda kontraktsvillkor, bl.a. socialt ansvar (07:40 – 13:35)
Längd: 5 minuter 55 sekunder
Kravspecifikation (13:35 – 14:26)
Längd: 51 sekunder
Tekniska krav, kap 9 LOU (14:26 – 17:10)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
Om leverantören kan uppfylla kraven på annat sätt (17:10 – 18:01)
Längd: 51 sekunder
Mått på leveransförmåga (18:01 – 20:59)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Anbudsutvärderingens grundläggande hållpunkter (20:59 – 22:06)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
DEL 2: Utvärderingskriterier & metoder (22:06 – 24:14)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Val av utvärderingsmodell (24:14 – 25:53)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Uteslutning (25:53 – 29:40)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Kvalificering (29:40 – 35:06)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Kvalificering av arbetsrättsliga villkor m.m. (35:06 – 39:51)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
Nationella upphandlingsstrategin (39:51 – 41:30)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Vad säger upphandlingslagarna om utvärdering? (41:30 – 43:58)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Exempel på upphandlingsmodeller (43:58 – 49:34)
Längd: 5 minuter 36 sekunder
Sammanfattning och avslutande ord (49:34 – 51:12)
Längd: 1 minuter 38 sekunder

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder


Kursen är uppdelad i två delar, den första handlar om kravspecifikation, uteslutningsgrunder och ska-krav – hur ett upphandlingsdokument ska formuleras och läsas. Den andra delen handlar om utvärderingskriterier och metoder – hur inkommande anbud ska bedömas och utvärderas. Kursen är ett bra verktyg för både upphandlande organisation och anbudsgivare för att djupare förstå processen i en offentlig upphandling.

Föreläsaren går igenom vad en kravspecifikation får och bör innehålla samt vilka krav kan ställas på upphandlingsföremålet och leverantören. Detta för att ge leverantörer möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Kraven som ställs i upphandlingsdokumentet syftar inte endast till att attrahera lämpliga anbud, utan är även nära sammankopplat till utvärderingen av inkomna anbud. Föreläsaren ger flera konkreta exempel på effektiva utvärderingsmetoder för att utse det bästa anbudet.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser