Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:29)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Uppgifter som omfattas av sekretess (01:29 – 02:29)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Sekretess för leverantörers ekonomiska intressen (02:29 – 03:44)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Sekretess för prisuppgifter (03:44 – 04:45)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
Uppgifter om en leverantörs kunder (04:45 – 05:33)
Längd: 48 sekunder
Uppgifter om en leverantörs personal och organisation (05:33 – 07:24)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Absolut anbudssekretess (07:24 – 09:58)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Övergång till förhandlat förfarande (09:58 – 10:57)
Längd: 59 sekunder
Hur länge gäller sekretess? (10:57 – 13:10)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Request For Information (13:10 – 17:37)
Längd: 4 minuter 27 sekunder
Hur begär man sekretess som leverantör? (17:37 – 20:05)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Sekretessprövning: Lida skada (20:05 – 21:08)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Exempel: Prissättningsstrategier (21:08 – 22:22)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Exempel: Tekniska lösningar (22:22 – 22:56)
Längd: 34 sekunder
Exempel: Allmänt tillgängliga uppgifter (22:56 – 23:19)
Längd: 23 sekunder
Om sekretess inte begärs (23:19 – 24:01)
Längd: 42 sekunder
Begära ut konkurrents anbud (24:01 – 27:39)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Överklagande (27:39 – 29:09)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Sammanfattning (29:09 – 30:10)
Längd: 1 minuter 1 sekunder

Allmänna handlingar är i regel offentliga, men i en offentlig upphandling kan det finnas anledning att sekretessbelägga vissa handlingar. Sekretessprövning kan vara krångligt att hantera både för den upphandlande organisationen och anbudsgivarna. I kursen får du lära dig vilka uppgifter i anbudshandlingarna som kan omfattas av sekretess, vanliga frågor om prisuppgifter, tekniska lösningar, information om kunder och personal hos leverantören tas upp. Föreläsaren går även igenom sekretessprövning, hur länge sekretessen gäller, vad ”Request For Information” innebär och hur sekretessen påverkas av att upphandlingen övergår till ett förhandlat förfarande.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser