Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:15)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Intressen som utgör grund för sekretess (02:15 – 13:38)
Längd: 11 minuter 23 sekunder
Systematik i sekretessbestämmelserna (13:38 – 20:13)
Längd: 6 minuter 35 sekunder
Två typer av uppgifter: för det allmänna och det enskilda (20:13 – 22:26)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Absolut sekretess (22:26 – 23:48)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Kvalificerade skaderekvisit (23:48 – 28:48)
Längd: 5 minuter 0 sekunder
Tid för sekretess (28:48 – 33:03)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Vem gäller sekretessen för? (33:03 – 40:12)
Längd: 7 minuter 9 sekunder
Praktisk lathund (40:12 – 46:47)
Längd: 6 minuter 35 sekunder
Goda råd och avslutande ord (46:47 – 55:53)
Längd: 9 minuter 6 sekunder

Sekretess i allmänna handlingar


Har du nekats ta del av allmänna handlingar med hänvisning till sekretess? Om du vill överklaga ett nekande beslut underlättar det att förstå aktuella sekretessbestämmelser och regelverket i offentlighets- och sekretesslagen. Föreläsaren går igenom de sekretesskyddade intressena, vem sekretess gäller mot, hur skaderekvisit ska tillämpas och hur en sekretessbedömning ska göras. Du får tillgång till en praktisk lathund med konkreta tips när du begär ta del av handlingar för att få dem så snabbt som möjligt. Genom att gå kursen är du förberedd och känner till dina rättigheter när du kontaktar en myndighet.

Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Senior Advisor, Blendow Group

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser