Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 00:33)
Längd: 32 sekunder
Reglering (00:33 – 02:24)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Principer för personuppgiftsbehandling (02:24 – 04:31)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Laglig grund för behandling (04:31 – 04:59)
Längd: 28 sekunder
Samtycke (04:59 – 05:33)
Längd: 34 sekunder
Externa register (05:33 – 07:30)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Information till den registrerade (07:30 – 09:09)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Anpassad marknadsföring och profilering (09:09 – 16:05)
Längd: 6 minuter 56 sekunder
Automatiserade beslut (16:05 – 17:43)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Intresseavvägning (17:43 – 20:35)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
Register och databaser (20:35 – 24:59)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Behandling av bilder och citat (24:59 – 27:36)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Frågestund (27:36 – 44:41)
Längd: 17 minuter 5 sekunder

Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR


Med vår fördjupningskurs med inriktning på marknadsföring ger vi dig möjligheten att säkerställa kraven för personuppgiftshantering avseende marknadsföring i din organisation.

Genom att gå kursen får du de fullständiga riktlinjerna för hur du kan marknadsföra verksamhetens tjänster och produkter på ett lagligt sätt enligt GDPR och undviker därav sanktionsavgifter samt dåligt rykte för din marknadsföring.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser