Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:33)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Det grundläggande ansvaret (01:33 – 04:43)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Arbetsmiljöansvar enligt lag (04:43 – 08:56)
Längd: 4 minuter 13 sekunder
Allmänna skyldigheter (08:56 – 10:31)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
En särskild skyldighet enligt 3 kap. 7 § (10:31 – 10:47)
Längd: 16 sekunder
Gemensamt ansvar och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (10:47 – 12:01)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Tillsyn och påföljder (12:01 – 14:40)
Längd: 2 minuter 39 sekunder
Överklagande (14:40 – 15:24)
Längd: 44 sekunder
Föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (15:24 – 21:13)
Längd: 5 minuter 49 sekunder
Arbetsmiljöansvaret enligt avtal (21:13 – 25:49)
Längd: 4 minuter 36 sekunder
Arbetsmiljöansvar enligt avtal: Administrativa föreskrifter (AF) (25:49 – 27:54)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
AF: Ansvar för byggarbetsmiljö (27:54 – 29:35)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
AF: Arbetsmiljöplan (29:35 – 30:19)
Längd: 44 sekunder
Administrativa föreskrifter för BAS-P (30:19 – 35:46)
Längd: 5 minuter 27 sekunder
Administrativa föreskrifter för BAS-U (35:46 – 38:23)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
AF: Vem är BAS-P och BAS-U? (38:23 – 39:18)
Längd: 55 sekunder
Arbetsmiljöansvar enligt avtal - sammanfattning (39:18 – 42:29)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar (42:29 – 43:42)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Checklista och praktiska råd (43:42 – 47:11)
Längd: 3 minuter 29 sekunder

Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader


Kursen behandlar arbetsmiljöfrågor i entreprenader med fokus på ansvar. Föreläsarna går igenom de olika aktörerna i en entreprenad, som byggherren, BAS-P, BAS-U, arbetsgivaren och arbetstagaren samt vilket ansvar de olika aktörerna har enligt lag och om det går att överlåta ansvaret. Förutom aktuella lagar och föreskrifter regleras arbetsmiljöansvar ofta i avtal, i kursen beskrivs hur sådana avtal kan se ut och bör innehålla. Ni får lära er vilken typ av skyddsombud som behövs i er entreprenad och vilka dokument som ska finnas på plats. Avslutningsvis ges tips och råd kring arbetsmiljöarbetet i praktiken.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB
Advokat, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser