Längd: 5 minuter 28 sekunder
Inledning (00:01 – 00:40)
Längd: 39 sekunder
De höga förväntningarna (00:40 – 01:34)
Längd: 54 sekunder
Revisorns opartiskhet och självständighet (01:34 – 02:44)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Samarbete med redovisningsbyråer (02:44 – 05:28)
Längd: 2 minuter 44 sekunder

Revisorers samarbete med redovisningsbyråer


Revisorer har en särställning inom näringslivet genom sin insyn i företags verksamhet och den strikta reglering som finns för yrkeskåren som bland annat innebär hårda krav på opartiskhet och självständighet. Att revisorer samarbetar med redovisningsbyråer är vanligt men kan ofta leda till frågor gällande opartiskhet. Vår chefjurist Maria reder ut rättsläget.

Medverkande
Chefsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser