Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:41)
Längd: 40 sekunder
Disposition (00:41 – 01:56)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Aktiebolagslagen – revisorer (01:56 – 03:02)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Redovisningskonsult och revisor (03:02 – 05:08)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Gärningsmannaskap och medhjälp (05:08 – 06:15)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Bokföringsbrott (06:15 – 06:57)
Längd: 42 sekunder
Skattebrott (06:57 – 07:23)
Längd: 26 sekunder
Försvårande av skattekontroll (07:23 – 07:44)
Längd: 21 sekunder
Exempelsituation: Eftersläpande bokföring (07:44 – 40:23)
Längd: 7 dagar 9 timmar 32 minuter 39 sekunder
Exempelsituation: Bristande bokföringsunderlag (10:39 – 12:33)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Exempelsituation: Övervärderat varulager (12:33 – 15:04)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Exempelsituation: Falska fakturor (15:04 – 16:37)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Exempelsituation: Sälja till underpris (16:37 – 18:40)
Längd: 2 minuter 3 sekunder
Praktiska råd till redovisningskonsulter (18:40 – 20:35)
Längd: 1 minuter 55 sekunder

Redovisningskonsult som upptäcker brott


Revisorer har en lagstadgad skyldighet att anmäla brott som upptäcks i deras revision, till exempel bokföringsbrott och skattebrott. En sådan lagstadgad skyldighet föreligger inte för redovisningskonsulter men kan komma att innebära att de begår medhjälp till brott om de förbiser brott i deras arbete med redovisning. Föreläsaren går igenom brott att se upp för i redovisningsarbetet och ger konkreta tips på hur redovisningskonsulten bör agera för att undgå straffansvar i olika typsituationer. Det kan till exempel handla om bristande bokföringsunderlag, ett bolag som sålt till underpris, falska fakturor och övervärdering av varulager. Ansvar för kan bland annat bero på när fel i bokföringen uppstod och när konsulten antog sig uppdraget. Genom att gå den här kursen blir du medveten om hur långt ditt ansvar sträcker sig, och när du bör lämna uppdraget.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser