Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Disposition (00:01 – 00:58)
Längd: 57 sekunder
Vad är rättsskydd? (00:58 – 04:24)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Vilka tvister omfattas? (04:24 – 10:22)
Längd: 5 minuter 58 sekunder
Företagsförsäkringar (10:22 – 13:44)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Att tänka på (13:44 – 17:03)
Längd: 3 minuter 19 sekunder

Känner du till skillnaden på rättsskydd och rättshjälp? I den här kursen får du lära dig vad rättskydd är, vilka kostnader som brukar täckas och vilka tvister som omfattas av rättsskydd samt vilka begränsningar som finns. Föreläsaren ger tips och råd kring vad man ska tänka på vad gäller rättsskydd vid ingående av en företagsförsäkring.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser