Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:43)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Förutsättningarna i fallet (01:43 – 03:50)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Vad ansåg Högsta domstolen? (03:50 – 08:17)
Längd: 4 minuter 27 sekunder
Undantag från undantaget (08:17 – 09:58)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Domens betydelse (09:58 – 11:52)
Längd: 1 minuter 54 sekunder

I den här minikursen går vår egen jurist igenom ett särskilt intressant rättsfall som berör skadestånd i entreprenader. Normalt kan ett avtal endast medföra förpliktelser för avtalsparterna, men går det att rikta skadeståndskrav mot den som vållat skadan, inom ramen för kontraktet? Går det att överlåta fordran från avtalsparten till skadevållaren i stället för att, i detta fall generalentreprenören ska betala skadestånd och sedan rikta anspråk mot underleverantören? Öppnar detta fall från Högsta domstolen upp för en effektivare skadeståndsprocess, som kan vara särskilt viktigt om ens avtalspart till exempel är insolvent?

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser