Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 03:21)
Längd: 3 minuter 20 sekunder
Förutsättningar i bestämmelsen (03:21 – 06:07)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Myndighets åtgärd (06:07 – 07:13)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Krig eller annan kris (07:13 – 08:41)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Onormala prisförändringar (08:41 – 13:36)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Oförutsebart (13:36 – 16:06)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Väsentlighet (16:06 – 19:12)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Hur ska priset regleras? (19:12 – 21:29)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Hur ska du gå tillväga? (21:29 – 24:14)
Längd: 2 minuter 45 sekunder

Prisreglering till följd av kostnadsändringar


När oförutsedda händelser som till exempel pandemier och krig sker kan det leda till oväntade kostnadsförändringar som påverkat material och varor som förekommer i entreprenader. Det kan ha en väsentlig påverkan på priset av hela entreprenaden och påverka vinstmarginalerna. I AB 04 och ABT 06 finns en möjlighet att reglera slutpriset för entreprenaden på grund av kostnadsökningar. I den här kursen får du lära dig under vilka förutsättningar bestämmelserna är tillämpliga och hur du förbereder en framställan om prisreglering till din motpart.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser