Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:25)
Längd: 24 sekunder
Bestämmelse (00:25 – 02:35)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Förutsättningar (02:35 – 05:09)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Myndighets åtgärd (05:09 – 06:02)
Längd: 53 sekunder
Krig eller annan kris med liknande effekt (06:02 – 07:06)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Onormala prisförändringar (07:06 – 10:32)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Oförutsebarhet (10:32 – 12:34)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Väsentlighet (12:34 – 15:05)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Hur ska priset regleras? (15:05 – 16:00)
Längd: 55 sekunder
Vad ska du göra om du vill göra prisförändringar gällande? (16:00 – 17:14)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Avslutning (17:14 – 17:43)
Längd: 29 sekunder

Prisreglering till följd av kostnadsändringar


När något oförutsebart händer som påverkar priserna på en viss råvara kan det innebära stora kostnader för entreprenören och att vinstmarginalen minskar. Av den anledningen kan det finnas möjlighet att reglera slutpriset på entreprenaden om förändringarna har för stor påverkan. Föreläsaren går igenom förutsättningarna för att få göra en sådan justering enligt bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Är en pandemi en sådan kris som avses i bestämmelsen? Vad innebär en onormal prisförändring? Hur visar man på orsakssamband mellan händelsen och prisförändringen? Är risker medräknade i kalkylen och hur argumenterar du för att händelsen är att betrakta som oförutsebar? Vad menas med ett skäligt prispåslag och hur ska du gå till väga för att komma överens om detta med din avtalspart i entreprenaden?

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Senaste kurser