Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:59)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Kräva förklaring av anbudsgivare (02:59 – 05:54)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Överpröva beslut (05:54 – 06:56)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Godtagbara förklaringar i praxis (06:56 – 08:09)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Frågor som kan uppkomma hos upphandlande organisation (08:09 – 10:55)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Avtalsbrott (10:55 – 12:32)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Osund strategisk anbudsgivning (12:32 – 15:13)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Ogiltigt avtal – skadestånd? (15:13 – 18:15)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Avtalscontroller (18:15 – 23:55)
Längd: 5 minuter 40 sekunder
Välja utvärderingsmodell (23:55 – 27:29)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Exempel från verkligheten (27:29 – 31:22)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Sammanfattning (31:22 – 32:21)
Längd: 59 sekunder

Ett återkommande problem för upphandlande organisation och leverantör är onormalt låga anbud som kan leda till tvister och avtalsbrott med allvarliga konsekvenser för många aktörer, såväl den upphandlande organisationen, leverantörer och underleverantörer. Att bedöma om priset är orimligt lågt eller om det finns godtagbara orsaker till ett lågt pris är svårt att avgöra. I kursen beskriver föreläsaren hur man på bästa sätt undviker prisdumpning. Föreläsaren går bland annat igenom vilka krav organisationen kan ställa på anbudsgivarna och vad ”osund strategisk anbudsgivning” innebär.

Två viktiga åtgärder för upphandlande organisation är dels att ha en bra strategi avseende krav i upphandlingsdokumenten och att välja utvärderingsmodell med omsorg, i kursen ges konkreta tips på hur detta ska genomföras. Kursen är även ett bra hjälpmedel för anbudsgivare som misstänker att andra leverantörer i en upphandling har inkommit med onormalt låga anbud.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser