Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
När behövs personuppgiftsbiträdesavtal? (00:01 – 03:31)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
Vad är syftet med ett personuppgiftsbiträdesavtal? (03:31 – 07:37)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Nya modellavtal (07:37 – 11:50)
Längd: 4 minuter 13 sekunder
Innehåll i PUB-avtal (11:50 – 24:37)
Längd: 12 minuter 47 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Förutsättningar för personuppgiftsbiträdes behandling av personuppgifter (24:37 – 27:08)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder (27:08 – 28:37)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Sekretess och personuppgiftsincidenter (28:37 – 32:26)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Samverkan (32:26 – 34:34)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Underbiträde (34:34 – 35:45)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Innehåll i PUB-avtal: Överföring till tredje land och ansvar mot tredje part (35:45 – 36:50)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Innehåll i instruktionerna om behandlingen (36:50 – 41:46)
Längd: 4 minuter 56 sekunder
Innehåll i instruktionerna om säkerhetsåtgärder (41:46 – 45:29)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Avslutande ord (45:29 – 46:19)
Längd: 50 sekunder

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal och vad är syftet med ett sådant? Vad ska ett sådant avtal innehålla? Hur kan den nya mallen från EU-kommissionen bidra med att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal? Hur ska SKR:s mall användas?

Sedan 2021 finns ett nytt modellavtal från EU-kommissionen att ta till hjälp när man utformar personuppgiftsbiträdesavtal. Med utgångspunkt i bland annat det nya modellavtalet går föreläsaren igenom förutsättningarna för när ett personuppgiftsbiträdesavtal måste finnas på plats och vad ett sådant avtal ska innehålla. Förläsaren går igenom grunderna vid upprättande av ett personuppgiftsbiträdesavtal och ger konkreta exempel på säkerhetsåtgärder som kan vara bra att vidta i er verksamhet. Genom att gå kursen får du även reda på vilka möjligheter ni har att införa ansvarsbegränsningar i ert personuppgiftsbiträdesavtal.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Glimstedt Stockholm

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser