Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:40)
Längd: 2 minuter 39 sekunder
Parkering i våra städer (02:40 – 05:06)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
När får en parkeringsavgift tas ut? (05:06 – 15:30)
Längd: 10 minuter 24 sekunder
Felparkeringsavgift/kontrollavgift (15:30 – 16:12)
Längd: 42 sekunder
Överklagan (16:12 – 20:10)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
För privat markägare (20:10 – 24:20)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Avslutande ord (24:20 – 25:16)
Längd: 56 sekunder

Parkeringsjuridik


I den här kursen om parkeringsjuridik får du lära dig om skillnaden mellan en felparkeringsavgift och kontrollavgift, när sådana får tas ut och hur du överklagar en p-bot. Föreläsaren ger tips på vad du ska tänka på när du överklagar, berättar om vad som gäller för MC och hur det ser ut i olika städer i Sverige. Avslutningsvis går han igenom hur du som privat markägare går till väga om du vill utfärda kontrollavgift på din parkering.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Jurist, Lentia AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser